NITRONET twój dostawca internetu

Aktualna, orientacyjna mapka zasięgu znajduje się poniżej. Obszar zaznaczony na niebiesko oznacza miejsca gdzie zasięg sięga około 99% obszaru, odliczając okolice niezamieszkane lub lasy. Zasięg może być dużo większy i mogą się zdarzyć miejscowości, których nie ma na mapie a są w naszym zasięgu. Zależne to jest od widoczności naszych najwyżej położonych punktów dostępowych. Aby lepiej zobrazować dostępność rozbudowywanej przez nas infrastruktury teleinformatycznej i usług z nią związanych, przedstawiamy orientacyjną mapę zasięgu sieci na 01.01.2014

 


NITRONET Mapa zasięgu:


<